Bash Komutu ile Bir Dosyadaki Satır Aralarını Bulma

Linux ve Unix gibi sistemler ile çalışanlar siyah ekranla çalışmaya alışıktır. Pek çok şey komut satırından yani terminal üzerinden komutlarla halledebilir. Bash ya da python gibi betikler kullanarak bu komutlar düzenli bir program dosyası üzerinden çalıştırılabilir. Aşağıda bir text dosyasında 3 satır öncesi 5 satır sonrası ya da verilecek farklı değerler ile bir ifadeyi aratarak bulma komutunu göstereceğim.

Bu komut s parametresi ile verilen “abcd” ifadesini file ile belirtilen dosyada b parametresi ile verilen 3 satır öncesi ve a parametresi ile verilen 5 satır sonrası şeklinde aratarak konsol ekranına yazdırır.

awk ‘c–>0;$0~s{if(b)for(c=b+1;c>1;c–)print r[(NR-c+1)%b];print;c=a}b{r[NR%b]=$0}’ b=3 a=5 s=”abcd” file

Leave a Reply