Python ile IP Blokları Hesaplama

Geçenlerde bir Web Servisinden ilgili IP aralığını çekip IP bloklarını hesaplamak ihtiyacı doğdu. Aşağıdaki kod bloğu ilgili web servisine yetkili kullanıcı ile giriş yaptıktan sonra, IP aralıklarını çekmekte ve bazı hesaplamalardan sonra IP bloklarını hesaplamaktadır. Ardından hesaplanan IP blokları bir dosyaya yazılmaktadır.

#!/usr/bin/env python

from suds.client import Client

from suds.wsse import *

import ipaddress

apnlist_file_name = 'APNblocks'

url = "http://abc.com/spgw/services/AuthenticationPort?wsdl"

url2 = "http://abc.com/view/ApnListService.wsdl"

#get sessionId

client = Client(url)

sessionid = client.service.createSession('admin','password')

#get APN List

token = {'sessionId' : sessionid }

client2 = Client(url2)

ssnns = ('ssn','http://abc.com/mapping/generated')

ssn = Element('sessionId', ns=ssnns).setText(sessionid)

client2.set_options(soapheaders=(token,ssn))

result = client2.service.ApnList("wap")

begin_ip_last_value = []

end_ip_last_value = []

begin_ip_third_value = []

end_ip_third_value = []

begin_ip_second_value = []

end_ip_second_value = []

begin_ip_first_value = []

end_ip_first_value = []

cidr_last = []

cidr_third = []

#empty file

open(apnlist_file_name, 'w').close()

for i in range(0,len(result["blockList"]["block"])):

ipBlockBegin = result["blockList"]["block"][i]["ipBlockBegin"]

ipBlockEnd = result["blockList"]["block"][i]["ipBlockEnd"]

begin_ip_last_value.append(int(ipBlockBegin.split('.')[3]))

end_ip_last_value.append(int(ipBlockEnd.split('.')[3]))

begin_ip_third_value.append(int(ipBlockBegin.split('.')[2]))

end_ip_third_value.append(int(ipBlockEnd.split('.')[2]))

begin_ip_second_value.append(int(ipBlockBegin.split('.')[1]))

end_ip_second_value.append(int(ipBlockEnd.split('.')[1]))

begin_ip_first_value.append(int(ipBlockBegin.split('.')[0]))

end_ip_first_value.append(int(ipBlockEnd.split('.')[0]))

if begin_ip_third_value[i] == 0:

cidr_third = 255 - end_ip_third_value[i]

elif begin_ip_third_value[i] == 128:

cidr_third = 128

elif begin_ip_third_value[i] == end_ip_third_value[i]:

cidr_third = 255

else:

cidr_third = end_ip_third_value[i] - begin_ip_third_value[i]

if begin_ip_last_value[i] == 1:

cidr_last = 0

else:

cidr_last = 255 - (begin_ip_last_value[i] - 1)

cidr_last = 255 - cidr_last

if (begin_ip_last_value[i] == end_ip_last_value[i]) & (begin_ip_third_value[i] == end_ip_third_value[i]):

continue

cidr = "255.255." + str(cidr_third) + '.' + str(cidr_last)

ipBlockBegin = str(begin_ip_first_value[i]) + '.' + str(begin_ip_second_value[i]) + '.' + str(begin_ip_third_value[i]) + '.' + str(0)

result_with_network = ipaddress.ip_network(u'%s/%s' % (ipBlockBegin, cidr))

netmask = result_with_network.prefixlen

ipBlock = str(begin_ip_first_value[i]) + '.' + str(begin_ip_second_value[i]) + '.' + str(begin_ip_third_value[i]) + '.'+ str(begin_ip_last_value[i] - 1) + '/' + str(netmask) + '\n'

file = open(apnlist_file_name,'a')

file.write(ipBlock)

Leave a Reply